Oživení – naše velká potřeba

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
Zj 3,14–21

Základní verš
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj 3,20)

Sbor v Laodikeji je posledním ze sedmi sborů, které jsou vyjmenovány v knize Zjevení. Název Laodikea znamená „lid soudu“, což je vhodný symbol pro Boží lid v posledních dnech.
Město Laodikea se nacházelo v údolí na jihozápadě dnešního Turecka. Bylo to významné finanční a hospodářské středisko, centrum módy a vzdělání. Obyvatelé tohoto města byli soběstační, sebevědomí a bohatí.
Městu však chyběla životně důležitá věc – zdroj vody. Přiváděli ji akvaduktem z pramene, který se nalézal 8 kilometrů jižně od města. Než se voda dostala do města, byla vlažná. Ježíš použil tuto symboliku, aby znázornil vlažný stav své církve v posledních dnech. Představuje ji jako sebevědomou, spokojenou a duchovně lhostejnou církev, která ztratila nadšení. Tato církev nutně potřebuje duchovní oživení.
Přesto jsou slova adresovaná Laodikeji plná naděje. Kristus laskavě promlouvá ke svému lidu. Jeho poselství je jasné: Naplním potřeby vašeho srdce a oživím vaše nejhlubší duchovní touhy.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6629 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál