Oživení, víra a Boží slovo

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

1Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. 2I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. (Žd 4,1.2)

Osobní studium
O období těsně před svým druhým příchodem Ježíš řekl: „Nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ (L 18,8). Je zřejmé, že víra bude v posledních dnech „nedostatkovým zbožím“.
Jak můžeme definovat biblickou víru? Víra není přesvědčení, že Bůh nám dá vše, co chceme. Úlohou víry není naplnit naše touhy a přání. Podstatou víry nejsou žádosti u Boha o to, co chceme, není to ani přesvědčení, že pokud budeme dostatečně silně věřit, tak tuto věc určitě obdržíme. Skutečná víra se vždy zaměřuje na Boží vůli, ne na naše přání. Je to důvěra v Boha, víra v jeho zaslíbení. Naše víra roste, pokud posloucháme Boží slovo a uvádíme jeho rady do praktického života (Ř 10,17; Jk 2,17.18). Pokud otevřeme své srdce Božímu slovu, naše víra bude sílit. Když konáme to, co Bůh říká – i když to může být v protikladu s našimi osobními plány a přáními – připravuje nás to pro přijetí moci Ducha svatého v plnosti. Někteří lidé mají ze čtení Bible jen málo užitku (Žd 4,1.2). Naše duchovní zkušenost se obnovuje, když přijímáme a vírou se dožadujeme Božích zaslíbení. Pokud si to, co čteme v Bibli, osvojíme a dovolíme, aby biblické učení formovalo naše myšlenky, v našem životě nastane změna.
Víra neroste jen tehdy, když čteme Bibli a nasloucháme Božímu slovu. Rozvíjí se, když jeho zaslíbení přijmeme za své a když to, co jsme četli, aplikujeme v našem osobním životě. Bůh dal každému z nás schopnost věřit. Je to jeden z darů, které jsme obdrželi (Ř 12,3). Když budeme tuto víru prožívat v praxi a žít podle ní, potom bude růst a rozvíjet se.

Aplikace
Porovnej víru římského důstojníka, chromého u rybníka Bethesda a učedníků na rozbouřeném Galilejském jezeře (Mt 8,8–10; J 5,6–9; Mt 14,29–33). Čemu se můžeš z každého příběhu naučit? Kdo z těchto lidí se ti svou vírou podobá nejvíce? Jakou víru bys chtěl mít?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4281 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál