Pavlova výzva k reformaci v Korintu


Pavlova výzva k reformaci v Korintu

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


19Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! 20Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. (1K 6,19.20)
4Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 5Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 6Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 7Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 8Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. 13A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. (1K 13,4–8.13)
1Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, 2a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. 3Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem 4a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. (1K 15,1–4)

Osobní studium
Pavel ve svém listu do Korintu vyjadřuje velké obavy o duchovní stav věřících v tomto městě. Mnozí členové se odchýlili od Božího ideálu. Situace byla vážná. Společenství věřících zápasilo s mnohými problémy, hříchy či dokonce zvrácenostmi, z nichž mnohé by za zvrácenost označili i pohané (1K 5,1).
Apoštol Pavel vnímal, že je povolán napomenout věřící v Korintu a ukázat jim východisko. Sbor potřeboval oživení a reformaci. Apoštol Pavel vyzývá věřící, aby se drželi své víry. Hlavním cílem jejich života má být oslava Boha. Apoštol nasměrovává jejich pozornost na oběť Ježíše Krista. Připomíná jim, že celý jejich život a vzájemné vztahy musí být motivované láskou, která jediná má skutečnou hodnotu – nejen zde na zemi, ale i z pohledu věčnosti. Ubezpečuje je rovněž, že Boží moc je větší než jakékoliv pokušení, které na ně dolehne (1K 10,13).
Pavel má velkou radost z toho, jak členové korintského sboru zareagovali (2K 7,8–12). I když měl stále obavy, píše jim: „Mám radost, že se na vás mohu ve všem spolehnout“ (2K 7,16). To je velká změna! Ve svém prvním listu je Pavel kárá, nyní vyjadřuje důvěru v jejich novou zkušenost s Bohem. Duch svatý způsobil u korintských věřících obnovu. Toto oživení vyvolalo reformaci, která vedla ke změně v jejich životě a vztazích. Stále prožívali zkoušky. Udělali však významný pokrok ve své víře. Oživení a reformace nejsou všelékem, který vyřeší všechny duchovní problémy. Jsou však součástí naší cesty víry.

Aplikace
V kterých oblastech tvého života potřebuješ největší změnu? Jak můžeš tyto oblasti rozpoznat? V kterých oblastech vnímáš svou křesťanskou zkušenost jako živou – a v kterých oblastech potřebuješ prožít oživení?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1141 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál