Podmínky pro pozdní déšť

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

10Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. 11Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. 12Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 13Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! (Ž 51,10–13)

Osobní studium
Co říkají následující texty v Sk 1,14; 3,18–20; Za 10,1; Ž 119,25 a J 6,63 o přípravě, která je potřebná pro to, abychom mohli přijmout v plnosti moc Ducha svatého?
Písmo nás vyzývá, abychom prosili o Ducha svatého (L 11,13). Učedníci věřili Kristovu zaslíbení, sjednoceni čekali a prosili o vylití Ducha svatého (Sk 1,8.14). Bůh nás vybízí, abychom prosili o Ducha svatého – ne proto, že by nám ho nechtěl dát, ale proto, abychom byli připraveni ho přijmout. Když prosíme o vylití Ducha svatého, Bůh působí v našem srdci a vede nás k pokání. Modlitba v malých skupinách spolu s dalšími členy sboru nás sjednotí a upevní naše společenství. Modlitba a studium Bible připraví naši mysl, abychom byli citliví na působení Ducha svatého v našem životě.
Každé duchovní oživení a pravá reformace v nás vyvolají vášnivou touhu svědčit. (Podívej se na text ve Sk 4,13.20; 5,32; 8,4.) Když si uvědomíme, co pro nás Ježíš vykonal, budou naše srdce naplněna vděčností. Podobně jako Petr a Jan vyznáme: „Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet“ (Sk 4,20). Vylití Ducha svatého o Letnicích připravilo učedníky, aby mohli mocně svědčit.
Vylití Ducha svatého o Letnicích připravilo učedníky, aby se stali svědky pro okolní společnost. Také vylití Ducha svatého při pozdním dešti připraví Boží církev k tomu, aby mohla oslovit poslední generaci na tomto světě. Boží dílo na zemi bude ukončeno vylitím pozdního deště. Nejvzácnější dar nebe je nabízen v neomezeném množství, aby bylo ukončeno nejnaléhavější a nejdůležitější dílo, které bylo církvi svěřeno.

Aplikace
Jaký je přirozený důsledek duchovní obnovy v našem životě? Kam vedou všechna duchovní oživení a reformace? První učedníci svým kázáním a svědectvím obrátili svět „vzhůru nohama“. Jak může něco podobného platit i o nás?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2347 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál