Podněty k zamyšlení


Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


Podněty k zamyšlení
„Oživení a reformace mohou proběhnout jen pod vedením Ducha svatého. Jsou to dvě odlišné záležitosti. Oživení znamená obnovu duchovního života, oživení sil mysli a srdce, vzkříšení z duchovní smrti. Reformace znamená reorganizaci, změnu myšlení a učení, zvyků i činů. Reformace přinese dobré ovoce spravedlnosti, pokud bude napojena na oživujícího Ducha. Oživení a reformace mají splnit svou úlohu a přitom se musí vzájemně prolínat.“ (RH, 25. 2. 1902)
„Rada pravého svědka je naplněna povzbuzením a útěchou. Církevní sbory mohou získat zlato pravdy, víry a lásky. Mohou získat bohatství – nebeský poklad. ‚Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu.‘ Bílý šat je Kristova spravedlnost, která má být vštípena do charakteru. Čisté srdce a čisté pohnutky budou charakterizovat každého, kdo si vybělil šat v Beránkově krvi.“ (RH, 24. 7. 1888)

Otázky k rozhovoru
1. Proč je tak nebezpečné, když jsme vlažní? Proč nás to může lehce svést k duchovnímu sebeklamu?
2. Proč někteří křesťané vypadají tak nadšeně, zatímco jiní tak lhostejně? Je to věc temperamentu, nebo je to něco hlubšího?
3. Přemýšlejte společně o způsobech, jak je možné vyhnout se duchovní lhostejnosti. Co můžeme udělat, aby naše duchovní zkušenost zůstala plná života a stále se prohlubovala? Co můžeme dělat jako církev (celek), abychom se chránili před vlažností? Proč Bůh chce, abychom raději byli „studení“ než „vlažní“?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5195 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál