Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„Mnozí říkají, že stojí na Boží straně, ale není to pravda. Jejich činy svědčí o tom, že jsou na straně satana. Podle čeho můžeme poznat, na čí jsme straně? Po čem touží naše srdce? Na koho myslíme? O kom rádi hovoříme? Komu věnujeme zvláštní náklonnost a nejvíc času? Pokud jsme na Pánově straně, přemýšlíme o něm. Odevzdali jsme mu vše, co máme a čím jsme. Toužíme mít jeho podobu, konat jeho vůli a ve všem se mu líbit.“ (5T 262)
„Každý člověk má možnost stát se živým prostředníkem, skrze něhož Bůh může předávat světu bohatství své milosti, nevyčerpatelné bohatství Ježíše Krista. Kristus chce mít mnoho prostředníků, kteří by světu ukazovali jeho povahu. Náš svět nepotřebuje nic tak naléhavě jako projevy Spasitelovy lásky prostřednictvím lidí. Celé nebe vyhlíží prostředníky, kteří by lidem zprostředkovali olej Ducha svatého, aby se pro ně stal zdrojem radosti a požehnání.“ (PM 214; COL 419)

Otázky k rozhovoru
1. Jakými slovy popisuje apoštol Pavel vznešené povolání Božího lidu? (Podívejte se do 2K 5,18–20; 6,17.18). Co to znamená v praktickém životě? Dokazuje náš život, že to platí i o nás?
2. Když jsme upřímní a čestní, můžeme se spoléhat na splnění všech biblických zaslíbení. Když se však ve chvíli pokušení vědomě nerozhodneme nasměrovat svou mysl na Boha, pokušení podlehneme. Jaké principy vám pomáhají usměrňovat myšlenky ve chvílích pokušení?
3. Jak byste odpověděli člověku, který by řekl: „Ano, moje myšlenky nejsou vždy takové, jaké by měly být, ale mé jednání a životní styl jsou dokonalé.“
4. Kromě nádherných duchovních pravd jsme jako adventisté dostali i zdravotní poselství. Jak můžeme jeho principy lépe uplatňovat ve svých životech? Jak je můžeme účinněji předávat druhým? Jakou úlohu by mělo zdravotní poselství plnit v oživení a reformaci?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0777 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál