Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„Když v srdcích Božích pracovníků přebývá Kristus, když se zbavili každého sobectví, soupeření a snahy o nadvládu, když mezi nimi vládne jednota a když prožívají posvěcení a cítí a vnímají vzájemnou lásku, potom tak, jak je jisté, že Boží zaslíbení se naplní, určitě budou svlaženi deštěm milosti Ducha svatého.“ (1SM 175)
„Pokud chceme, aby v Pánův velký den byl Kristus naším útočištěm, musíme odložit všechnu nenávist a každou snahu o nadvládu. Musíme zcela vyhubit kořeny těchto nesvatých pohnutek, aby se v našem životě již nikdy neobjevily. Musíme stát zcela na straně našeho Pána.“ (Ellen Whiteová, Last Day Events, 190)

Otázky k rozhovoru
1. Přečtěte si Ko 3,12–17. Uvažujte o křesťanských vlastnostech, které apoštol Pavel připomíná věřícím v Kolosech. Proč jsou tyto vlastnosti základem řešení všech konfliktů? Jak nám pomáhají v praxi principy, které nám představuje Ježíš v Mt 18,10–18?
2. Ještě jednou si přečtěte text v Ko 3,12–17. Proč jsou popisované skutečnosti základem pro oživení a reformaci, které tak nutně v církvi potřebujeme?
3. Když se podíváme na naši církev jako na celek, co nám nejvíce brání v oživení a reformaci? Je to naše učení? Určitě ne. Bůh nám je dal, abychom je zvěstovali světu. Problém spočívá výhradně v nás – v našich mezilidských vztazích, naší zbytečné žárlivosti, hašteření, v našem sobectví, touze po nadvládě…
4. Proč musíš ty, ano ty – ne bratr či sestra vedle v lavici, ne kazatel, ale ty sám – prosit o sílu Ducha svatého, aby dříve, než nastane oživení a reformace v celé církvi, způsobil potřebné změny v tobě?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.235 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál