Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„Poselství nebude šířeno ani tak pomocí argumentů jako hlubokým přesvědčováním Božího Ducha. Důkazy už byly předloženy, semeno bylo zaseto. A nyní klíčí a přináší plody. Tiskoviny rozšířené evangelisty zapůsobily svým vlivem. Mnozí lidé, na které měly vliv, však nemohli všemu správně rozumět nebo se evangeliem řídit. Nyní však pronikají paprsky ‚světla‘ všude, evangelium lze vidět v celé jeho kráse a upřímní věřící lámou pouta, která je svazovala. Rodinné svazky a církevní vztahy je už nemohou zadržet. Pravda evangelia má pro ně větší cenu než všechno ostatní. Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, se velký počet lidí postaví na Boží stranu.“ (VDV 396; GC 612)

Otázky k rozhovoru
1. V uvedeném citátu Ellen Whiteové je napsáno: „Poselství nebude šířeno ani tak pomocí argumentů jako hlubokým přesvědčováním Božího Ducha.“ Co to znamená? A co to neznamená? Vždyť naše poselství je velmi logické a rozumné. V jeho prospěch svědčí velmi silné argumenty. Jak máme rozumět tomuto citátu?
2. Jakou duchovní aplikaci mají zaslíbení, která dal Bůh svému lidu ve Starém zákoně, pro jeho církev dnes? (Dt 11,13–18; Oz 6,1–3; 10,12)
3. Stephen Hawking, jeden z nejznámějších vědců, zhodnotil věčný život jako „pohádku pro lidi, kteří se bojí tmy“. Proč podobné výroky ukazují, jak důležité poselství plné naděje máme pro svět, který nezná Boha ani jeho lásku?
4. I když nevíme, kdy se Ježíš vrátí, věříme, že to bude co nejdříve. Chceme, aby tento hříchem nakažený svět skončil a začal nový svět bez hříchu. Proto věříme, že oživení a reformace jsou nesmírně důležité. Ty však nezačnou jinak než působením Ducha svatého v našem srdci. Reformace se „nespustí“, dokud se jako jednotlivci vědomě nerozhodneme podřídit se plně svým srdcem, duší i myslí Bohu. Jak se můžeme – bez toho, abychom odsuzovali druhé nebo se s nimi porovnávali – navzájem povzbuzovat v přípravě na působení Ducha svatého v našich životech?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2625 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál