Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„Bohu můžeme svěřit svoje tužby, radosti i starosti. Můžeme mu sdělit svoje obavy i svá trápení. Boha to neunavuje. Zná počet vlasů na naší hlavě, zajímá ho, co jeho děti potřebují. ‚Pán je plný soucitu a slitování.‘ (Jk 5,11) Boží laskavé srdce vnímá naše starosti. Dotýká se ho, když se mu svěřujeme. Všechno, co nás znepokojuje, mu můžeme říct. Žádný problém pro něj není příliš velký, vždyť udržuje světy a vládne celému vesmíru. Nic z toho, co prožíváme, není pro něj příliš malicherné, aby to přehlížel. Nic v našem životě není tak špatné, aby si s tím nevěděl rady. Žádný problém pro něj není neřešitelný. Prožívá s námi naše radosti i naše trápení. Slyší každou upřímnou prosbu a je vždy ochotný odpovědět. ‚Uzdravuje, obvazuje rány lidí, srdce jejich unavená těší.‘ (Ž 147,3) Bůh zná své následovníky dokonale, s každým jedná tak, jakoby právě on byl jediný, pro jehož záchranu obětoval život vlastního Syna.“ (CVP 113; SC 100)

Otázky k rozhovoru
1. Pokud Bůh všechno ví, proč se máme modlit? Můžeme předkládat různé odpovědi, ale ta nejdůležitější je, že v Bibli jsme stále znovu vyzýváni, abychom se modlili. I když nerozumíme, proč to tak je, ti, kteří se upřímně modlí, vědí, že modlitba funguje. Je to podobné jako s užíváním léků – uzdravují naše tělo, i když nerozumíme tomu, jak tyto léky působí.
2. Jaké další důvody můžeme uvést pro to, že se máme modlit? Jak tyto důvody souvisejí s touhou po oživení a reformaci?
3. Modlete se a znovu si přečtěte citát od Ellen Whiteové. Zaměřte se na povzbuzení v poslední části, která je věnovaná vztahu mezi Bohem a modlitebníkem. Jaké rozhodnutí můžeme udělat, abychom vstoupili do tak blízkého vztahu s Bohem, který je zde popisován?
4. Uvažujte společně o realitě velkého sporu a o tom, jak se projevuje v životě vašeho sborového společenství. Mluvte spolu o tom, jak vám společné modlitby mohou pomoci překonávat problémy, kterým čelíte.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2486 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál