Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„‚K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?‘ (Iz 8,20) Zatímco Pán vede svůj lid k Písmu, aby jej ochránil před vlivem falešných učitelů a před klamnou mocí démonských duchů, satan se všemi prostředky snaží lidi odvést od pravého poznání – nepřeje si, aby se drželi Bible a rozuměli jejím naučením, protože ta odhalují jeho klamy. Při každém oživení Božího díla se strůjce zla vzchopí k mimořádné aktivitě; nyní se usilovně připravuje k poslednímu útoku proti Kristu a jeho následovníkům. Brzy před námi rozprostře poslední velký klam; antikrist vyrukuje s úžasnými zázraky. Klam bude do té míry podobný pravdě, že jej bude možné rozeznat jen pomocí Písma; každé tvrzení a každý zázrak je proto třeba prověřovat Písmem.
Lidé, kteří se budou snažit dodržovat všechna Boží přikázání, pocítí nepřátelství a výsměch. A tomu mohou čelit jen v Boží síle. Aby obstáli v nadcházející zkoušce, musí poznat Boží vůli, jak ji zjevuje Boží slovo. Ctít Boha mohou pouze za předpokladu, že chápou správně Boží charakter, vládu a záměry a že v souladu s nimi také jednají. Pouze ti, kdo opevní svou mysl biblickým učením, obstojí v posledním velkém boji.“ (VDV 385; GC 593.594)

Otázky k rozhovoru
1. Pozorně si přečtěte předcházející citát. Jakou úlohu bude Boží slovo plnit v posledních dnech – zejména v souvislosti se závěrečnými svody? Přemýšlejte o výroku: „Brzy před námi rozprostře poslední velký klam; antikrist vyrukuje s úžasnými zázraky. Klam bude do té míry podobný pravdě, že jej bude možné rozeznat jen pomocí Písma; každé tvrzení a každý zázrak je proto třeba prověřovat Písmem.“ Co nám říká o tom, jak musíme být opatrní při posuzování pravdy jen na základě osobní zkušenosti či osobních pocitů?
2. V části na čtvrtek je uveden text v Jk 1,22: „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!“ Co můžeme udělat pro to, abychom byli nejen „posluchači“ slova, ale i těmi, kteří ho budou horlivě uskutečňovat ve svých životech?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.7372 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál