Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„Těm, kdo hledají pravdu, Bůh ve své moudrosti přivádí do cesty lidi, kteří ji už znají. Božím záměrem je, aby lidé, kteří přijali světlo, je předávali těm, kdo dosud žijí ve tmě. Lidi, kteří čerpají své schopnosti z velkého Zdroje moudrosti, se mají stát nástroji a pomocníky, jejichž prostřednictvím bude moc evangelia měnit lidské smýšlení a charakter.“ (PNL 77; AA 134) „Bůh by mohl uskutečnit svůj záměr a zachránit hříšníky i bez našeho přispění. Máme-li se však povahou podobat Kristu, musíme se podílet na jeho díle. Chceme-li s ním prožívat radost z pohledu na lidi vykoupené jeho obětí, musíme s ním spolupracovat na jejich záchraně.“ (TV 86; DA 142)

Otázky k rozhovoru
1. Jaké je nejdůležitější poselství této lekce? Jaké změny máme podle Boží výzvy učinit ve svém životě? Jakým způsobem bychom měli přehodnotit naše priority?
2. Přemýšlejte o úžasné duchovní pravdě, že čím více o své víře svědčíte, tím více rostete. Proč tomu tak je? Proč má tento princip tak velký význam? Kdy a jak často svědčíte o Ježíši? Je to podle vás často, nebo zřídka? Proč?
3. Jaké obavy prožíváte v souvislosti s vydáváním svědectví? Bojíte se odmítnutí? Pokud ano, tak přemýšlejte nad tím, jak často byl odmítán Ježíš. Když se On nenechal odradit odmítáním, neměli bychom se nechat odradit ani my.
4. V této lekci bylo zmíněno, že samotné náboženské obřady nemohou způsobit změnu srdce. Jaké místo tedy mají obřady a tradice v naší víře a církvi? Jaký mohou mít obřady a tradice význam a hodnotu pro oživení a reformaci?
5. Bůh chce s námi spolupracovat při oslovování lidí. Naplňuje nás to spokojeností? Proč?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.101 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál