Podněty k zamyšlení


Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


Podněty k zamyšlení
„Bůh dal víru jako vstupní bránu na cestu, která vede do věčného života. Celou tuto cestu olemoval světlem, pokojem a radostí z ochotné služby. Po celou cestu má poutník před sebou znamení svého povolání v Kristu. Stále má před očima odměnu. Boží přikázání jsou pro něj spravedlivostí, radostí i pokojem v Duchu svatém.“ (Ellen Whiteová, In Heavently Places, 183)
„Zaslíbení Ducha svatého se neomezuje na nějakou dobu či národ. Kristus prohlásil, že vliv Božího Ducha bude provázet jeho následovníky až do konce. Od letnic až do současné doby je Utěšitel sesílán všem, kdo se zcela podřídili Bohu a oddali se jeho službě. Všem, kdo přijali Krista jako osobního Spasitele, je Duch svatý rádcem a svědkem, který je posvěcuje a vede. Čím důvěrnější vztah mají věřící k Bohu, tím přesvědčivější a mocnější je jejich svědectví o Spasitelově lásce a zachraňující milosti. Muži a ženy, kteří během dlouhých staletí pronásledování a zkoušek ve svých životech mnohokrát zakusili přítomnost Ducha svatého, jsou pro tento svět znamením a zázrakem. Odhalili před anděly a lidmi proměňující moc Spasitelovy lásky.“ (PNL 29; AA 49)

Otázky k rozhovoru
1. Co se můžeme naučit ze silného, byť do jisté míry děsivého příběhu, který je zaznamenán ve Sk 5,1–11? Proč měl čin Ananiáše a Safiry tak strašné následky?
2. Zamyslete se nad textem ve čtvrteční části, kde se píše o tom, že se Ježíš zřekl svého postavení, aby splnil poslání, které na této zemi měl. Jak si mů žeme osvojit tento princip a aplikovat ho do života v našem chození s Pánem? Proč jsou sebezapření a smrt vlastního já tak důležité, když usilujeme o oživení a reformaci v osobním životě i v církvi?
3. „Téměř jsi mě přesvědčil, abych se stal křesťanem“ (Sk 26,28; B21). Uvažujte společně o ůsledcích těchto slov.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3701 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál