Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„První učedníci se od sebe výrazně lišili. Měli se stát učiteli světa a představovali rozmanité povahové typy. Aby tito muži, jejichž vrozené sklony a životní návyky byly tak rozdílné, mohli úspěšně pokračovat v díle, k němuž byli povoláni, jejich pocity, myšlenky a činy se musely sjednotit. Ježíš chtěl, aby k této jednotě dospěli, a proto usiloval o to, aby byli jedno s ním.“ (PNL 14; AA 20)

Otázky k rozhovoru
1. Proč je důležité, abychom měli jednotnou církevní strukturu? Co by se stalo s naší misií, poselstvím a církví jako celkem, kdyby se sbory, sdružení, unie nebo divize ubíraly různými cestami?
2. Uvažujte o otázce: Proč jsem adventistou sedmého dne?
3. Které záležitosti jsou ještě důležitější než jednota církve? V souvislosti s těmi, kteří hlásali nauky, s nimiž Pavel nesouhlasil, apoštol napsal: „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ (Ga 1,8.9) Co se v tomto případě stalo s jednotou církve?
4. Zamyslete se nad tím, jaký význam má naše poselství a misie pro naši identitu jako adventistů sedmého dne. Jaký by byl smysl naší existence bez poselství, které nikdo jiný tomuto světu nezvěstuje? Které další věci nás jako adventisty sjednocují?
5. Proč je pro oživení a reformaci mezi námi tak důležitá jednota?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1852 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál