Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„Oživení a reformace musí probíhat pod působením Ducha svatého. Oživení a reformace jsou dvě odlišné záležitosti. Oživení znamená obnovu duchovního života. Mysl a srdce pookřívají. Je to zmrtvýchvstání z duchovní smrti. Reformace znamená reorganizaci. Člověk mění své názory, plány, zvyky a činy. Reformace nepřinese dobré ovoce spravedlnosti, pokud není napojena na oživení Duchem svatým. Oživení a reformace mají splnit úlohu, která jim byla svěřena, a při ní musí splynout.“ (RH, 25. 2. 1902)
„Pouze lidé, kteří v srdci slouží ‚světu‘ – bez ohledu na to, jakého jsou vyznání – jednají v náboženských věcech vypočítavě a bezzásadově. Máme se rozhodovat pro to, co je správné, jen proto, že je to správné, a důsledky ponechat Bohu. Zásadním, věrným a statečným mužům vděčí svět za velké reformy. A právě takoví lidé musí pokračovat v díle reformace v naší době.“ (VDV 301; GC 460)

Otázky k rozhovoru
1. Co musí nastat po výzvě k oživení a reformaci jako první – oživení nebo reformace? Proč?
2. Proč jsou oživení a reformace hlavně záležitostí srdce? Proč k nim musí dojít individuálně – s tím, že každý z nás se musí sám rozhodnout obnovit svůj život s Pánem, přijít k němu blíže a činit jeho vůli více než jindy? Proč je nebezpečné čekat na někoho jiného, že on začne – třeba na činovníky sboru či kazatele? Proč se musíš ty sám a právě nyní rozhodnout více se odevzdat Bohu, aby v tobě mohl působit?
3. Nic neumlčí výzvu k oživení a reformaci více než tvrdý, kritický a odsuzující duch vůči těm, kteří možná nežijí podle zásad a nesplňují standard, který by podle nás měli splňovat. Jak je možné vyvarovat se této nebezpečné pasti a současně stát za pravdami, které nám byly svěřeny?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2482 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál