Podněty k zamyšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Podněty k zamyšlení
„Oživení a reformace musí probíhat pod působením Ducha svatého. Oživení a reformace jsou dvě odlišné záležitosti. Oživení znamená obnovu duchovního života. Mysl a srdce pookřívají. Je to zmrtvýchvstání z duchovní smrti. Reformace znamená reorganizaci. Člověk mění své názory, plány, zvyky a činy. Reformace nepřinese dobré ovoce spravedlnosti, pokud není napojena na oživení Duchem svatým. Oživení a reformace mají splnit úlohu, která jim byla svěřena, a při ní musí splynout.“ (RH, 25. 2. 1902)
„Pouze lidé, kteří v srdci slouží ‚světu‘ – bez ohledu na to, jakého jsou vyznání – jednají v náboženských věcech vypočítavě a bezzásadově. Máme se rozhodovat pro to, co je správné, jen proto, že je to správné, a důsledky ponechat Bohu. Zásadním, věrným a statečným mužům vděčí svět za velké reformy. A právě takoví lidé musí pokračovat v díle reformace v naší době.“ (VDV 301; GC 460)

Otázky k rozhovoru
1. Co musí nastat po výzvě k oživení a reformaci jako první – oživení nebo reformace? Proč?
2. Proč jsou oživení a reformace hlavně záležitostí srdce? Proč k nim musí dojít individuálně – s tím, že každý z nás se musí sám rozhodnout obnovit svůj život s Pánem, přijít k němu blíže a činit jeho vůli více než jindy? Proč je nebezpečné čekat na někoho jiného, že on začne – třeba na činovníky sboru či kazatele? Proč se musíš ty sám a právě nyní rozhodnout více se odevzdat Bohu, aby v tobě mohl působit?
3. Nic neumlčí výzvu k oživení a reformaci více než tvrdý, kritický a odsuzující duch vůči těm, kteří možná nežijí podle zásad a nesplňují standard, který by podle nás měli splňovat. Jak je možné vyvarovat se této nebezpečné pasti a současně stát za pravdami, které nám byly svěřeny?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1286 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál