Pokání – podmínka oživení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
Sk 5,30–32; 2K 7,9–11; Lv 5,5; 1J 1,8.9; Iz 1,16–18; Žd 12,16.17; Ž 32,1–8

Základní verš
„Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.“ (Př 28,13)

Celé Písmo ukazuje na to, že pokání připravuje cestu pro duchovní oživení. Když Bůh připravoval lidi na plnění důležitých úkolů, vždy je vedl cestou pokání. Když vyznáváme své hříchy, pak jsme vykročili na cestu vítězství nad nimi.
„Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání“ (2Pt 3,9). Pokání je podmínkou toho, abychom mohli přijmout v plné míře moc Ducha svatého.
V této lekci budeme odhalovat souvislosti pravého pokání a vylití Ducha svatého – tak jak je to zaznamenáno v knize Skutky apoštolů. Budeme srovnávat pravé a falešné pokání. Především si však znovu uvědomíme, že pokání je dar, který dává Duch svatý, aby nám pomohl představovat Ježíšovu lásku lidem okolo nás.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6603 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál