Poslušnost – ovoce oživení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
Sk 5,28–32; 7,52–57; 9,1–8.17; 20,20–23; Fp 2,5–8

Základní verš
„Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista...“ (2K 10,4.5)

Vliv oživení na každodenní život lidí můžeme sledovat na příkladu dramatického oživení, které proběhlo ve Walesu v letech 1904 až 1905. Evan Roberts spolu se svými přáteli upřímně a opravdově prosil o vylití Ducha svatého. Modlili se, studovali Písmo a sdíleli spolu svoji víru.
Jako odpověď na jejich modlitby byl vylit Duch svatý. V životech lidí docházelo ke změně. V průběhu šesti měsíců se v okolí Walesu obrátilo přibližně sto tisíc lidí. Tisíce lidí se denně shromažďovaly, aby se spolu modlili. Z drsných a hrubých horníků se stali laskaví a zdvořilí džentlmeni. Dokonce i poníci, které používali v uhelných šachtách, si museli zvyknout na nové rozkazy, protože horníci přestali používat nadávky. V obráceném srdci se rodí život, který se vyznačuje poslušností. To je nevyvratitelný důkaz skutečného oživení.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.8907 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál