Pravé pokání a vyznání

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Když se tedy čímkoli z toho provinil, ať vyzná, čím se prohřešil. (Lv 5,5)
8Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 9Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1J 1,8.9)
16Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. 17Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k  právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. 18Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,16–18)

Osobní studium
Pravé pokání je vždy provázeno vyznáním konkrétních hříchů. Duch svatý v nás nevyvolává neurčité pocity viny. Usvědčuje nás z konkrétních chyb.
„Opravdové vyznání nazývá zlo pravým jménem. Pojmenuje přesně to, co se stalo. Některé hříchy máme vyznat pouze Bohu. Pokud jsme ublížili konkrétnímu člověku, měli bychom za ním jít a říct mu, že je nám to líto. Některé hříchy bychom měli vyznat veřejně. Pokaždé, když vyznáváme své viny, měli bychom mluvit konkrétně.“ (CVP 48; SC 38)
Cílem usvědčující moci Ducha svatého je vést nás k uvědomění, že potřebujeme Kristovu spásnou milost. Naše pokání nezpůsobí, že nás bude Bůh víc milovat, protože Bůh nás měl rád a prokázal nám svou lásku ještě před tím, než jsme přišli na svět. Pokání nám pomáhá více si vážit Boží lásky. Vyznáním hříchů nezískáváme Boží odpuštění. Naopak, vyznání nás uschopňuje přijmout jeho odpuštění. Bůh nás nemiluje víc, když se kajeme. Ani nás nemiluje méně, když selháváme. Jeho láska k nám je stálá a trvalá. Proměnlivá je jen naše odpověď na působení Ducha svatého v našem životě.
Je pravda, že naše srdce není schopno přijmout hojnost požehnání, které pro nás má Bůh připraveno, když jsou naše „duchovní tepny“ zaneseny usazeninou hříchu. Hřích otupuje naši citlivost na působení Ducha svatého. Pokání „zprůchodňuje“ ucpané cévy našeho duchovního srdce, abychom mohli přijmout hojnost přítomnosti a moci Ducha svatého.

Aplikace
Když v touze po odpuštění vyznáváš své hříchy a lituješ jich, pak pamatuj na to, že jde o dvousměrnou cestu. (Podívej se do Mt 6,12.14.15.) Jak reaguješ na ty, kteří ti ublížili a prosí tě o odpuštění? I když si možná tvé odpuštění vůbec nezaslouží, i tak máš odpustit. Proč je pro tebe tak důležité, abys odpustil?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.8108 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál