Představy a realita

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný,slepý a nahý. (Zj 3,17)

Osobní studium
Mezi slovy a činy Laodikejských byl velký nesoulad. Ještě větší rozdíl byl mezi jejich zdánlivou a skutečnou duchovní zkušeností. Bůh si o nich myslí něco úplně jiného, než si oni myslí sami o sobě. Je namístě otázka: Jak mohou být lidé tak slepí a nevidět svůj skutečný duchovní stav? Otázku je možné položit ještě trochu nepříjemněji: Jak můžeme být tak slepí, že si neuvědomujeme svůj duchovní stav?
Jeden ze satanových osudných klamů je, že nás natolik oslepí, až si nebudeme uvědomovat své duchovní potřeby. Někteří náboženští představitelé v době, kdy Ježíš působil na této zemi, byli tak slepí, že si neuvědomovali vlastní duchovní chudobu. Četli Písmo, zachovávali sobotu, odevzdávali desátky, čekali a těšili se na příchod Mesiáše. A přesto byli mnozí ve tmě. Neviděli duchovní království, které přišlo s Ježíšem. Ježíš je označil jako „slepé vůdce“ (Mt 23,14). Sboru do Korintu apoštol Pavel píše o těch, kterým „zaslepil bůh tohoto světa mysl“ (2K 4,4; B21). To je důvod, proč Ježíš řekl, že přišel, aby „vyhlásil slepým navrácení zraku“ (L 4,18). Pokud mu to dovolíme, Ježíš uzdraví duchovní zrak, který jsme ztratili. Vždy, když v Novém zákoně Ježíš uzdravil slepé oči, chtěl tím také otevřít mysl člověka, aby viděl duchovním zrakem

Aplikace
Přemýšlej o podobnostech mezi podobenstvím o deseti družičkách (Mt 25,1–13) a laodikejskými věřícími. Jak můžeme zůstat duchovně bdělí? Proč je tak snadné stát se duchovně vlažným? Jak můžeme čelit náboženské lhostejnosti?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5249 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál