Překvapivé Boží jednání

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

1Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a  chtěl je vyhladit. Šel proto k  veleknězi 2a vyžádal si od  něho doporučující listy pro synagógy v  Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. 3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z  nebe. 4Padl na  zem a  uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “ 5Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 6Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ 7Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. (Sk 9,1–8)

Osobní studium
Saul se ve svém horlivém pronásledování velmi mýlil, když si myslel, že koná Boží vůli. Křesťany považoval za fanatickou sektu, kterou je třeba zničit. Když se vydal do Damašku, aby tam zajal věřící a přivedl je před soud do Jeruzaléma, Ježíš ho dramatickým způsobem zastavil. To, co prožil na cestě do Damašku, změnilo nejen jeho život, ale také celý svět.
Ve Sk 9,1–9 se nachází záznam o Pavlově obrácení. Krátce poté za ním Kristus posílá učedníka Ananiáše.
„Mnozí lidé se domnívají, že za své poznání a zkušenosti jsou odpovědni pouze Kristu, bez ohledu na jeho uznávané následovníky na této zemi. Ježíš je přítelem hříšníků. Jejich žal se ho dotýká. Má veškerou moc na nebi i na zemi, ale uznává prostředníky, které určil k vyučování a ke spáse lidí. Přivádí hříšníky do církve a jejím prostřednictvím šíří v tomto světě poznání.
Když byl Saul v zajetí svého slepého fanatismu a předsudků, zjevil se mu Kristus, kterého pronásledoval. Hned nato byl přiveden do církve, která má poznání pro tento svět. V tomto případě představuje Ananiáš Krista a zároveň i jeho služebníky zde na zemi, kteří byli ustanoveni jako zástupci. Jako Kristův zástupce se Ananiáš dotýká Saulových očí, aby se mu vrátil zrak. Jako Kristův zástupce na něj vkládá ruce, a když se modlí v Kristově jménu, Saul dostává Ducha svatého. Vše koná v Ježíšově jménu a moci. Kristus je zdrojem, církev je nástrojem.“ (PNL 69; AA 122)
Přečti si, jak Pán posílá Ananiáše za Saulem. Jaký postoj musel Ananiáš zaujmout, aby poslechl Spasitelův příkaz? (Sk 9,10–16)

Aplikace
Zkus se vžít do Pavlovy (Saulovy) situace poté, co se na cestě do Damašku setkal s Ježíšem. Musel to pro něj být obrovský šok. Zkus se vžít i do Ananiášovy situace. I Ananiáš musel být zaskočený a ohromený. Co nás tyto příběhy učí o tom, že nás Pán někdy vyzývá, abychom udělali něco, čemu v dané situaci vůbec nerozumíme? Proč navzdory tomu potřebujeme Pána uposlechnout?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.8752 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál