Prvky jednoty – naše misie a poselství

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

27„‚Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘“ 28„Vězte,“ dodal Pavel, „že tato Boží spása byla poslána pohanům. A oni ji přijmou.“ (Sk 28,27.28)

Osobní studium
Jednota, kterou prožívali první křesťané, se zdaleka nezakládala jen na emocionální srdečnosti mezi členy. Učedníci se zabývali něčím mnohem důležitějším, než byli oni sami. Kristovo pověření zvěstovat evangelium celému světu potlačovalo jejich osobní ambice do pozadí. Církev nemůže oslovit společnost evangeliem, dokud se nesjednotí. A nesjednotí se, dokud se zvěstování evangelia nestane tím nejdůležitějším.
Misie má velký sjednocující potenciál. Když se první věřící shromažďovali, tak to byla právě misie, co je sjednocovalo. Spojovalo je poselství o životě, smrti, vzkříšení, velekněžské službě a návratu Ježíše Krista. Nově obrácení věřící byli zakotveni v učení apoštolů (Sk 2,41.42). Ježíšovo učení tvořilo základ jejich jednoty.
Apoštol Petr používá výraz „přítomná pravda“ (2Pt 1,12; ČSP). „Přítomná pravda“ v tomto období spojovala církev a hnala ji dopředu s prorockým poselstvím: Ježíš Kristus z Nazareta je naplněním mesiášských proroctví Starého zákona. První věřící se sjednotili, protože měli naléhavé poselství přítomné pravdy o tom, že se naplnilo proroctví.
I pro poslední dny dějin této země dal Bůh svému lidu naléhavé poselství přítomné pravdy (Zj 14,6–12). Je to poselství „věčného evangelia“ o soudu, poslušnosti a Kristově návratu. Toto poselství sjednocuje adventisty sedmého dne do jedné celosvětové rodiny. Pokud toto poselství posuneme v důležitosti, dáme ho na druhé místo nebo ho budeme považovat za přežitek minulosti, jednota církve bude narušena a její misie ztratí svou naléhavost. Pokud poselství církve bude chápáno nesprávně či bude zkreslené, i její misie bude nejasná. Zvěstování prorockého poselství třech andělů dává smysl existenci adventistů sedmého dne.

Aplikace
Přečti si Sk 1,8; 4,33; 5,42; 9,31 a 28,28–31. Co bylo prvořadou touhou novozákonní církve? Jsi ztotožněn s naším poselstvím a misií? Polož si otázku: Proč jsem adventistou sedmého dne? Uvažujte o tom společně při sobotním setkání.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5478 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál