Reformace – nový způsob myšlení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
2K 3,17.18; 5,17; 10,3–5; Fp 2,14–16; 4,6–8; Ř 12,2; 2Te 5,22–24; Mt 5,13–15

Základní verš
„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. (Ko 3,1.2)

Anglický teolog Isaac Watts složil na přelomu 17. a 18. století více než 750 chvalozpěvů. Mnohé z nich dodnes zpívají miliony křesťanů. Při jisté příležitosti se na jeho počest konalo v Londýně shromáždění. Lidé se natlačili do ulic, aby alespoň zahlédli tohoto slavného muže. Když jeho drožka projížděla pod balkónem naplněným diváky, byla jedna dáma natolik překvapená – nechtěla totiž uvěřit, že tento malý a shrbený starý muž napsal tak nádherné písně – že vykřikla: „Co? Vy že jste Isaac Watts?“ Watts dal pokyn, aby kočí zastavil. Postavil se, podíval se nahoru a zvolal: „Madam, je potřeba lidi hodnotit podle toho, co je v jejich mysli, protože myšlení je měřítkem každého člověka.“
Isaac Watts měl pravdu. Myšlení je měřítkem člověka. Reformace souvisí se způsobem našeho uvažování. Když změníme své myšlení, změní se i naše konání. Reformace nastává, když Duch svatý dá do souladu naše myšlenky s Ježíšovými myšlenkami. Pak přijde na řadu činění.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1844 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál