Reformace – obnova narušených vztahů

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
Sk 15,35–40; Ko 4,7–11; 2Tm 4,11; Fm 1,8–14; 2K 5,20.21; 10,12–15; L 23,32–34; Ef 4,26.30; Mt 18,15–18

Základní verš
„Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.“ (Ř 5,10)

I po Letnicích byly občas mezi učedníky napjaté vztahy. V Novém zákoně se několikrát setkáváme s tím, že církevní představitelé i jednotliví členové museli řešit narušené vztahy. Principy, podle kterých se v těchto případech řídili, jsou pro dnešní církev velmi cenné. Ukazují, že když při řešení konfliktů použijeme biblické principy, výsledky mohou být velmi pozitivní.
Tento týden se zaměříme na obnovu vztahů. Velká duchovní probuzení v minulosti s sebou přinášela uzdravení vztahů. Výsledkem působení Ducha svatého je i to, že lidé přicházejí blíže k Bohu i k sobě navzájem. Padají bariéry, které jsou v našem vztahu s Bohem i v mezilidských vztazích. Největším projevem moci evangelia není nevyhnutelně to, co církev hlásá, ale jak žije.
„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým“ (J 13,35). Bez této lásky budou všechna naše přemýšlení a mluvení o oživení a reformaci zbytečná.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3281 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál