Reformace – ochota růst a měnit se


Reformace – ochota růst a měnit se

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


Texty na tento týden
L 9,51–55; 15,11–14.17–20; 1J 2,4–9; Fp 2,12–15; Mt 26,31–35; J 5,5–9.13.14

Základní verš
„Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jk 4,6.7)

Před Kristovým ukřižováním a vzkříšením učedníci zápasili s mnoha problémy. Nerozuměli Božímu plánu. Nechápali Ježíšovo poslání. Když se jich dotkla Boží milost, Kristova láska změnila jejich srdce.
Při oživení se v člověku znovu probudí hlubší duchovní potřeby. Když se pod vlivem Ducha svatého naše srdce přiblíží k Bohu, začneme po něm toužit více a silněji. To neznamená, že jsme předtím neměli zkušenost s Ježíšem. Bůh nás však vyzývá, abychom nezůstali v naší křesťanské zkušenosti na povrchu. Zve nás ke změně, touží, abychom rostli. Vybízí nás, abychom v duchovním životě překročili své „status quo“. Chce, abychom přehodnotili svůj život ve světle biblických principů. Dovolme Duchu svatému, aby nám pomohl učinit v našem životě potřebné změny. To je cesta, jak můžeme žít v souladu s Boží vůlí. Tento týden budeme sledovat život věřících v prvotní církvi – jejich duchovní zkušenosti a změnu, kterou prožili.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.0239 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál