Reformace – výsledek oživení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
2Pa 20,2.3.6.10–12.14.15.17; 1K 6,19.20; 13,4–8.13; 15,1–4; Zj 2,1–6; 14,6.7.12; Ř 1,16.17; 3,21–24

Základní verš
„A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry.“ (Žd 2,11)

Oživení je proces. Náš Pán nás každý den zve k prožívání radosti z jeho přítomnosti. Mana, která padala z nebe, byla pro izraelity na poušti každodenním po krmem. I pro nás má Ježíš každý den přichystány duchovní hody. Když se v tichu skloníme před jeho trůnem a rozjímáme o jeho slovu, naše duše je sycena, náš duch je občerstven a naše srdce je oživováno. Právě duchovní obnova vede ke změně myšlení, zvyků i životního stylu. Tento proces nazýváme „reformací“.
„Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti“ (2Pt 3,17.18). Slovo „reformace“ se vztahuje k „růstu v milosti“. To znamená, že dovolíme Duchu svatému, aby zesouladil každý aspekt našeho života s Boží vůlí. Oživení v nás znovu probudí touhu poslouchat Boha. Reformace nás vede k rozhodnutí zříci se všeho, co stojí mezi námi a Bohem.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.177 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál