Rozpoznávání – ochrana oživení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
Ž 119,25.28.49.50.81.82; 1J 2,3–6; 4,7.8; Mt 7,21–23; 23,25–28; 2Te 2,9–12; Ř 12,6–8; Ef 4,10–13; Ga 5,22.23

Základní verš
„Hleď, jak jsem si tvá ustanovení zamiloval, Hospodine, podle svého milosrdenství mi zachovej život. To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný.“ (Ž 119,159.160)

Na začátku své kazatelské služby jsem studoval Bibli s jednou rodinou, která bydlela na venkově v Tennessee. Jednoho dne přišel i muž, který kouřil a současně prohlašoval, že ho Pán vyléčil z rakoviny plic.
Na tuto příhodu často vzpomínám. Ten muž věřil, že ho Duch svatý zázračně uzdravil. Šlo v jeho případě o pravou víru? Jsou znamení a zázraky vždy důkazem působení Ducha svatého? Můžeme svou víru zakládat pouze na znameních a zázracích? Jakou úlohu mohou mít znamení a zázraky ve falešném oživení?
V souvislosti s oživením si musíme položit otázku: Může satan vyvolat falešné zbožné vzrušení a vzbudit dojem, že jde o skutečné oživení?
Tento týden budeme zkoumat, jak je možné rozpoznat pravé oživení. Porovnáme ho s viditelnými znaky falešného oživení. Pokud je budeme umět rozlišit, ochrání nás to před svody nepřítele.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.9029 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál