Síla k rozhodnutí


Síla k rozhodnutí

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


12A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. 13je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. 14Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, 15abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. (Fp 2,12–15)

Osobní studium
Změna začíná v okamžiku rozhodnutí. Když se rozhodneme podvolit se usvědčující moci Ducha svatého a svou vůli podřídíme Boží vůli, začíná tím proces reformace. Boží vůle nebude nikdy násilně ovládat naši vůli, nebude jí manipulovat. Bůh respektuje naši svobodu. Jeho Duch působí na naši mysl, usvědčuje naše srdce a vyzývá nás k tomu, abychom dělali to, co je správné. Ale to, jak budeme na výzvu Ducha svatého reagovat, je jen na nás.
Apoštol Pavel zve věřící ve Filipech, aby „uváděli ve skutek své spasení“ (Fp 2,12). Zároveň jim připomíná, že je to Bůh, který „působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“. Jak máme těmto slovům rozumět? Nemůžeme činit nic, co v nás Bůh nejprve neudělal. Když v nás působí prostřednictvím své nadpřirozené moci, můžeme se rozhodnout „posilovat“ (zkvalitňovat) ve svém životě milost a sílu, jež vštípil do našeho života.
„Když hříšník s bázní a chvěním uvádí ve skutek své spasení, je to Bůh, který v něm působí, aby chtěl a konal to, co je Božím přáním. Bůh nebude působit bez spolupráce s člověkem. Člověk musí posilovat své síly, aby dosáhl maxima. Musí se stát vnímavým a ochotným studentem v Kristově škole. Když přijme milost, která je mu zadarmo nabídnuta, přítomnost Krista v myšlení a srdci mu pomůže rozhodnout se odložit každé břemeno hříchu. Potom bude jeho srdce naplněno plností Boha a jeho lásky.“ (Ellen Whiteová, Fundamentals of Christian Education, 134)
Změna v našich životech nastává, když začneme spolupracovat s Bohem. Když se mu rozhodneme podřídit vše, na co nás Duch svatý upozorní, že to není v souladu s jeho vůlí, náš život projde radikální změnou. Pokud toto rozhodnutí neuděláme – i když může být někdy velmi bolestivé – nedojde k pozitivní duchovní změně.
Bůh nevytrhne z naší mysli sobecké myšlenky ani nás náhle nezbaví nezdravých zvyků a tajných neřestí. Bůh nás usvědčuje z hříchu. Přesvědčuje nás o tom, co je správné. Rozhodnout se však musíme sami. Když to uděláme, Bůh posilní naše rozhodnutí. Jsme to však my, kdo musí každý den, každou chvíli, znovu a znovu dělat toto rozhodnutí.

Aplikace
Co znamená spolupracovat s Bohem v souvislosti s výzvou, že máme „uvádět ve skutek své spasení“? Co to neznamená? Kdy naposledy jsi byl z něčeho usvědčen a díky Boží milosti jsi zvítězil, i když to byl těžký zápas?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 19.258 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál