Síla osobního svědectví

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

1Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. 2Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 3Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 4To píšeme, aby naše radost byla úplná. (1J 1,1–4)

Osobní studium
Náboženské obřady nemají moc změnit životy lidí. Věroučné články nezmění srdce člověka. Moc novozákonního svědectví spočívala v ryzosti života lidí, které proměnilo evangelium a v jejichž životě působil Duch svatý. Učedníci si na nic nehráli, nic nepředstírali, jejich zbožnost byla opravdová. Setkání s živým Kristem změnilo jejich život. Již nemohli mlčet.
O Letnicích se z učedníků stali jiní lidé. Duch svatý v nich nejprve uskutečnil změnu, aby poté mohl skrze ně dále působit. Duch svatý vrchovatě naplnil jejich život, takže jejich prostřednictvím proudilo požehnání do životů dalších lidí.
Ježíš to vyjádřil v J 7,38 takto: „Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ Slovo „věřit“ vychází z řeckého „pistis“. Víra je něco víc než vnější zbožnost či rozumový souhlas. Jde o skálopevné přesvědčení a hlubokou důvěru. Je to dynamická, život proměňující víra v Krista, který na kříži obětoval svůj život za hříchy lidstva. Ježíš připomíná, že když jeho láska uhasí naši duchovní žízeň, bude tato láska proudit z našeho srdce směrem k lidem okolo nás.
„Povolává nás, abychom vyznávali jeho věrnost, a tím zjevovali světu Krista. Máme svědčit o jeho milosti, kterou zvěstovali Boží poslové v dávných dobách. Nejúčinnější svědectví je pak naše osobní zkušenost. Božími svědky se stáváme tehdy, když se na nás projevuje působení Boží moci. Každý člověk žije jiný život a prožívá jiné zkušenosti než ostatní. Bůh si přeje, aby chvála, kterou mu vzdáváme, vyvěrala z našich srdcí. Osobní projev vděčnosti za jeho milost spolu s křesťanským životem má obrovský význam pro záchranu dalších lidí.“ (TV 220; DA 347)
Nejsilnější svědectví je svědectví křesťana, který osobně zná Ježíše. Svědectví, které pramení ze srdce naplněného Ježíšovou láskou, není možné ničím nahradit.

Aplikace
Jaká společná nit se táhne zkušenostmi Pavla a Jana? Proč jsou jejich svědectví tak silná? (Přečti si Sk 22,1–14; Fp 3,1–7; 1J 1,1–4.) Jakým způsobem vydáváš svědectví o tom, co pro tebe Bůh dělá?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5255 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál