Slíbené oživení a dokončení Božího díla

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

Texty na tento týden
Mt 3,10.11; 28,16–20; Jl 3,1–5; Ž 51,10–13; Zj 17,12–14

Základní verš
„Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.“ (Jk 5,7.8)

Možná se nám někdy zdá jako nemožné oslovit celý svět evangeliem. I když církev adventistů velmi rychle roste, tento růst není úměrný růstu populace. Na světě je mnoho oblastí, kde o adventistech nevědí vůbec nic – ani o poselství, které přinášejí.
Tato smutná realita vyvolává vážné otázky: Je možné, aby tato generace přinesla evangelium do celého světa? Nastane nějaký neobvyklý zlom, který dramaticky urychlí zvěstování trojandělského poselství? V této souvislosti je třeba uvědomit si jednu věc: Je to Boží dílo – a On ho dokončí. Zároveň však nesmíme zapomínat, že v této poslední fázi Božího díla nás Bůh pověřil důležitou úlohou.

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2615 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál