Společné modlitby

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

19Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. 20Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve  jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,19.20)
5Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. 12S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. (Sk 12,5.12)

Osobní studium
I když se Ježíš často modlil o samotě, při mnoha příležitostech vyzval své nejbližší učedníky, aby se modlili spolu s ním. Petr, Jakub a Jan provázeli Ježíše na horu proměnění (Mt 17,1.2). Ježíš učedníky naléhavě žádal, aby se s ním spojili na modlitbě v Getsemane (L 22,39–46). Společná modlitba má v sobě neobyčejnou moc.
„Podmínkou splnění tohoto zaslíbení je sjednocení Božího lidu při modlitbách. Jako odpověď na modlitby můžeme očekávat větší moc, než která přichází jako odpověď na soukromou modlitbu jednotlivce. Seslaná moc bude přiměřená sjednocení členů a jejich lásce k Bohu i navzájem jednoho k druhému.“ (Ellen Whiteová, The Central Advance, 25. 2. 1903)
Když k Bohu přicházíme s upřímnými a naléhavými přímluvnými prosbami, Duch svatý prostřednictvím našich sjednocených modliteb mocně působí.
Ve Sk 12,1–16 jsou popisovány těžkosti, ve kterých se ocitl apoštol Petr, a také jakou to vzbudilo v církvi reakci. Petr byl zázračným způsobem vysvobozen. Bylo to tak šokující, že si Petr nebyl jist, zda šlo o skutečnost, anebo vidění. Až posléze pochopil, co se vlastně stalo. Je důležité povšimnout si, že tento text dvakrát zmiňuje, že se lidé spolu modlili. Vzhledem k okolnostem by nás to však nemělo překvapit. Není pochyb o tom, že bychom měli dělat totéž, pokud jako společenství čelíme problémům.

Aplikace
Který čas sis vyhradil pro osobní modlitbu? A kdy se modlíš s jinými lidmi? Jsou tvé modlitby s ostatními věřícími příležitostné, nebo pravidelné? Které modlitby jsou pro tebe důležitější – osobní, nebo společné? Proč? Na kterou modlitební zkušenost nejčastěji vzpomínáš? A proč?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5294 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál