Strážci mysli


Strážci mysli

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fp 4,7)
3Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. 4Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly 5i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. (2K 10,3–5; B21)

Osobní studium
Apoštol Pavel uvádí v listu Filipským úžasné zaslíbení (Fp 4,7). Jak se může toto zaslíbení stát realitou ve tvém životě?
Existuje mnoho způsobů, jak můžeme zanedbat střežení své mysli. Můžeme do ní třeba vpustit odpad, který produkuje „zábavní průmysl“. Naši mysl může přemoci hněv, zatrpklost či nenávist. Můžeme ji ponořit do oceánu omamných požitků nebo závislostí. Dobrá zpráva je, že Ježíš nám zaslibuje, že naši mysl bude chránit – pokud mu to dovolíme.
V 2K 10,3–5 apoštol Pavel říká, že „zbraně našeho boje nejsou světské“, ale duchovní. Apoštol také upozorňuje, že „jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu“ (2K 10,5; B21). Jak tomu máme rozumět? Martin Luther kdysi řekl: „Nemůžeme zabránit ptákům, aby létali nad naší hlavou. Můžeme jim však zabránit v tom, aby si na naší hlavě udělali hnízdo.“ Jinými slovy, do naší mysli se hrne mnoho podnětů – to, co vidíme, různé zvuky, vůně – a ty jsou základem pro myšlení. Rozličné zážitky vzbuzují různé emoce. Často nemůžeme ovlivnit myšlenky, které nám víří v mysli. Můžeme se však rozhodnout, zda se jimi budeme zabývat a dovolíme jim, aby ovládly naše myšlení.
„Tělesných“ myšlenek se zbavíme jen tak, že podřídíme svou mysl Kristu. Vyženeme je tím, že svou mysl naplníme něčím jiným. Mysl, která se soustředí na pozitivní principy Božího slova, je myslí, která je střežena a „držena“ Boží milostí před nástrahami toho zlého.

Aplikace
Co znamenají Pavlova slova: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši“ (Fp 2,5)? Jak můžeš získat smýšlení, které je podobné Ježíšovu? Na kom spočívá odpovědnost za změnu?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 0.9666 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál