Stvořitelská moc Božího slova


Stvořitelská moc Božího slova

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


Slovo Boží je živé, mocné a  ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Žd 4,12)
Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. (Žd 11,3)

Osobní studium
Text v Žd 4,12 popisuje Boží slovo jako živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, který proniká až do nitra člověka. Co znamená, že Boží slovo je živé? Co ho dělá živým? Boží slovo se odlišuje od moudrých rad jakéhokoliv učitele, kazatele či poradce. V textech v Ž 33,6.9; Žd 11,3; 2Tm 3,16.17 zkus najít zdůvodnění tohoto tvrzení.
Dobrá rada je vzácná. Každý z nás je určitě vděčný za pomoc v podobě dobré rady. Problém spočívá v tom, že rady lidí v sobě nemají sílu k uskutečnění změny. To dokáže jen Boží slovo. Boží slovo je živé, dynamické, mocné a působící změnu. Moc, která je ukryta v slově, které Bůh vyřkl při stvoření, je obsažena i v psaném Božím slově. Když vírou přijímáme Boží nařízení a zaslíbení, dostaneme moc Ducha svatého, abychom mohli činit to, co nám Ježíš přikázal.
„Stvořitelská energie, která kdysi vytvořila světy, je v Božím slově. Toto slovo dává moc a přináší život. Každý příkaz je zároveň i slibem. Pokud jej přijmeme vůlí a necháme proniknout do duše, přináší život nekonečného Boha, mění naši přirozenost a naši duši znovu přetváří k Božímu obrazu.“ (VYCH 76; ED 126)
Jestliže budeme číst Boží slovo jen občas, tak nám to pravděpodobně nepřinese duchovní oživení. Pokud Bibli studujeme jen proto, abychom si potvrdili pravdivost našeho názoru anebo abychom někoho přesvědčili o jeho omylu, tak to má pro náš život jen malý užitek. Změna nastává, pokud Boží slovo čteme s modlitbou a prosíme Ducha svatého, aby nám dal sílu více se podobat Ježíši. Skutečná změna nastává až tehdy, když prosíme Boha – Stvořitele – aby nás přetvořil ke svému obrazu. Změna přichází, pokud se Ježíšovo učení, které je zaznamenáno v Bibli, stane součástí našeho života a začneme žít „každým slovem, které vychází z Božích úst“ (Mt 4,4).

Aplikace
Jak změnila moc Božího slova tvůj život? V kterých oblastech ještě potřebuješ prožít změnu? V kterých oblastech chceš změnu prožít co nejdříve? Začni se modlit o tuto změnu právě nyní.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.673 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál