Svědectví a služba – ovoce oživení


Svědectví a služba – ovoce oživení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


Texty na tento týden
Mk 16,15; L 24,45–47; J 20.21; Sk 2,41–43; 8,29–35; 1J 1,1–4; Ko 1,3–6

Základní verš
„Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8)

Oživení naplní naše srdce takovou láskou k Ježíši, že se o ni budeme chtít dělit s každým člověkem – známým i neznámým. Při skutečném oživení si budeme jasně uvědomovat Boží milost, soucit, odpuštění a moc. Budeme tak uchváceni Boží láskou a proměněni jeho milostí, že nebudeme moci mlčet.
Takové oživení je diametrálně odlišné od „oživení“, které je soustředěno jen na vlastní „duchovní zkušenost“. Pokud je někdo silně kritický vůči jiným, kteří nedosahují jeho „úrovně svatosti“, určitě to není oživení inspirované nebem. Pokud oživení klade důraz jen na změnu vnějšího chování, a ne na změnu srdce, něco není v pořádku.
Změna srdce vede ke změně chování. Pravé oživení nikdy nevede k egoizmu, soběstačnosti či sebevyvyšování. Právě naopak, vždy vede k nesobeckému zájmu o druhé. Když jsou naše srdce obnovena Boží milostí, chceme být požehnáním pro druhé a chceme sloužit těm, kteří naši pomoc potřebují. Každé pravé oživení vede k obnově důrazu na misii a službu.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1944 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál