Ukončení velkého sporu

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

12Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. 13Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. 14Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. (Zj 17,12–14)

Osobní studium
Celou knihu Zjevení můžeme shrnout do několika slov: Ježíš vítězí, satan prohrává. (Přečti si texty ve Zj 12,17; 17,12–14; 19,11–16.) Je dobrou zprávou, že tentýž Ježíš, který porazil satana na kříži, opět přijde a zpečetí své vítězství nad mocnostmi zla. Úplně skoncuje se zlem (Zj 19,19–21; Ez 28,18.19). Zlo nebude mít poslední slovo. Bída a neštěstí nebudou mít poslední slovo. Nemoci a utrpení nebudou mít poslední slovo. Chaos a kriminalita nebudou mít poslední slovo. Choroby a smrt nebudou mít poslední slovo.
Poslední slovo bude mít Bůh.
Do té doby Otec, Syn i Duch svatý dělají vše pro to, aby každý člověk poznal evangelium. Bůh prožívá utrpení nad stavem umírajícího světa. Jeho lid brzy svými slovy a činy zjeví světu Ježíšovu úžasnou milost a pravdu.
I satan však dělá vše, co je v jeho moci, aby bojoval proti jejich svědectví. Poslední krize rozdělí tento svět. Ježíš pošle svého Ducha v pozdním dešti. Boží dílo na zemi bude ukončeno.
„Kristovi následovníci budou radostně zvěstovat Boží poselství – po celém světě budou varování šířit tisíce lidí. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni; věřící budou provázet znamení a zázraky.“ (VDV 396; GC 612)
Boží dílo na zemi bude dokončeno. Ježíš znovu přijde. Celá nebesa i zem se budou radovat. Nejdůležitější prioritou v našem životě je být každý den v srdci oživen Boží milostí a zvát Ducha svatého, aby nás formoval k jeho obrazu (1J 3,1–3).

Aplikace
Dějiny tohoto světa spějí ke svému konci. Kdo to nevidí? Je něco, na čem záleží více, než abychom otevřeli své srdce Ježíši a prosili ho o oživení a reformaci, které jsou tak potřebné nejen pro každého z nás jednotlivě, ale i pro církev jako celek? Co by se stalo, kdybychom svá srdce plně podřídili Bohu a svůj život zasvětili šíření tohoto poselství světu?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3451 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál