Ukončení velkého sporu

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

12Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. 13Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. 14Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. (Zj 17,12–14)

Osobní studium
Celou knihu Zjevení můžeme shrnout do několika slov: Ježíš vítězí, satan prohrává. (Přečti si texty ve Zj 12,17; 17,12–14; 19,11–16.) Je dobrou zprávou, že tentýž Ježíš, který porazil satana na kříži, opět přijde a zpečetí své vítězství nad mocnostmi zla. Úplně skoncuje se zlem (Zj 19,19–21; Ez 28,18.19). Zlo nebude mít poslední slovo. Bída a neštěstí nebudou mít poslední slovo. Nemoci a utrpení nebudou mít poslední slovo. Chaos a kriminalita nebudou mít poslední slovo. Choroby a smrt nebudou mít poslední slovo.
Poslední slovo bude mít Bůh.
Do té doby Otec, Syn i Duch svatý dělají vše pro to, aby každý člověk poznal evangelium. Bůh prožívá utrpení nad stavem umírajícího světa. Jeho lid brzy svými slovy a činy zjeví světu Ježíšovu úžasnou milost a pravdu.
I satan však dělá vše, co je v jeho moci, aby bojoval proti jejich svědectví. Poslední krize rozdělí tento svět. Ježíš pošle svého Ducha v pozdním dešti. Boží dílo na zemi bude ukončeno.
„Kristovi následovníci budou radostně zvěstovat Boží poselství – po celém světě budou varování šířit tisíce lidí. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni; věřící budou provázet znamení a zázraky.“ (VDV 396; GC 612)
Boží dílo na zemi bude dokončeno. Ježíš znovu přijde. Celá nebesa i zem se budou radovat. Nejdůležitější prioritou v našem životě je být každý den v srdci oživen Boží milostí a zvát Ducha svatého, aby nás formoval k jeho obrazu (1J 3,1–3).

Aplikace
Dějiny tohoto světa spějí ke svému konci. Kdo to nevidí? Je něco, na čem záleží více, než abychom otevřeli své srdce Ježíši a prosili ho o oživení a reformaci, které jsou tak potřebné nejen pro každého z nás jednotlivě, ale i pro církev jako celek? Co by se stalo, kdybychom svá srdce plně podřídili Bohu a svůj život zasvětili šíření tohoto poselství světu?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.8687 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál