Víra a činy

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

5Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. 6Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ 7Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ 8Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ 9A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. … 13Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 14Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!“ (J 5,5–9.13.14)

Osobní studium
Ježíš zjevoval Otcovu lásku a soucit skrze zázraky, které konal. Uzdravoval fyzické nemoci, aby ukázal, že má moc uzdravit i nemoci duše. Léčil pokřivené ruce a nohy, aby představil svou touhu léčit pokřivené charaktery a srdce. Ježíšovy zázraky nás učí, jak je možné růst ve víře. Dávají nám cennou lekci o změně a růstu.
Jednu z Ježíšových nejsilnějších ilustrací síly víry nacházíme v zázračném uzdravení nemocného u rybníku Bethesda. Tento muž ležel nedaleko tohoto místa již 38 let. Považoval se za beznadějný případ. Zdálo se mu, že je už po zbytek svého života odsouzen k bídě, chudobě a trápení – až do té doby, než přišel Ježíš.
Ježíš naschvál přeslechl mužovu výmluvu („Pane, nemám nikoho…“). Vůbec na ni nereagoval. Jednoduše řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ (J 5,8). Uvěří tento nemocný muž Ježíšovu slovu? Poslechne ho navzdory tomu, co cítí a prožívá? Hned jak se rozhodl k činu podle Ježíšova slova, byl zdráv. Ježíšův dar uzdravení byl v jeho slově. Kristovo slovo neslo s sebou sílu Ducha svatého k realizaci toho, co Ježíš řekl.
„Když důvěřuješ, Bůh jedná. Očistí tě a uzdraví, stejně tak jako dal sílu ochrnutému člověku, aby chodil, když uvěřil, že byl uzdraven. Věř, a Bůh to udělá. Nečekej, až ucítíš, že tě Bůh uzdravil. Řekni si: Věřím tomu. Je tomu tak, ne proto, že to cítím, ale proto, že to Bůh slíbil.“ (CVP 64; SC 51)

Aplikace
Proč je tak důležité věřit Božím zaslíbením o odpuštění, zejména když se cítíme odsouzeníhodní a vinní kvůli našim hříchům? Proč musí reformaci v našem životě předcházet odpuštění? Proč je důležité věřit, že díky Kristově moci můžeme už nyní v životě zvítězit?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0404 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál