Víra, která vydává svědectví, roste


Víra, která vydává svědectví, roste

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


3Stále za  vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 4neboť jsme slyšeli o  vaší víře v  Krista Ježíše a  o  vaší lásce, kterou máte ke  všem bratřím 5pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; 6tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. (Ko 1,3–6)

Osobní studium
Aktivita, činnost – to je zákon života. Pokud jsme zdraví, naše tělo potřebuje stálý pohyb. Každý orgán a sval je v pohybu a posiluje se cvičením. Když zanedbáváme pohyb, náš imunitní systém slábne a my se stáváme náchylnější k různým nemocem.
Něco podobného platí i v duchovním životě. Když věřící o své víře nevydává svědectví, tak slábne. Ježíšova slova: „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35) platí i pro náš duchovní život. Když se o Boží slovo dělíme s druhými, duchovně rosteme.
Čím více milujeme Ježíše, tím více toužíme svědčit o jeho lásce. Čím víc svědčíme o jeho lásce, tím více ho milujeme. Naše víra bude sílit, když ji budeme žít naplno a když budeme žít pro druhé lidi. Čím víc svou víru „rozdáváme“, tím víc jí máme. Tento zákon růstu je principem duchovního života. Dávat a růst – anebo nedávat a slábnout. Když se o svou víru dělíme s druhými, Ježíš jí dává vzrůst. Platí to dokonce i tehdy, když je naše víra malá. Když se dělíme o Ježíše (Chléb života) s druhými lidmi, kteří jsou duchovně hladoví, v rukách se nám množí a na konci máme více než na začátku. Je to podobný princip, jako když učedníci rozdávali lidem chléb (J 6,1–13). Ježíš měl na začátku pět chlebů a dvě ryby. Když se toho dne dosyta najedlo pět tisíc lidí, zůstalo ještě více jídla, než bylo na počátku – plných dvanáct košů.
Ježíš dal svým následovníkům jasné pokyny: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“ (Mt 10,8). Svědectví je jemný vánek, který rozdmýchá jiskry oživení a změní je v plameny. Jak za modlitbou a studiem Písma nenásleduje svědectví a služba, oheň oživení vyhasne a žhavý popel brzy vychladne.

Aplikace
Je i tvou zkušeností, že čím víc s lidmi hovoříš o své víře a o Boží lásce, tím víc roste tvá víra a láska k Bohu? Kdy se cítíš ve své víře nejvíce povzbuzený?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0681 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál