Výzva nebe k poslední reformaci

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojtense Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. … 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,6.7.12)

Osobní studium
Církev adventistů sedmého dne je reformační hnutí. Vzniklo na Boží podnět, aby obnovilo biblické pravdy, které už před mnoha staletími upadly v zapomnění. Duch svatý mocně působil už prostřednictvím reformátorů. Ani oni však některé rozhodující pravdy nepochopili úplně. Bůh proto chtěl svému lidu zjevit další pravdy.
V souvislosti s naším pochopením pravdy však Bohu nejde jen o to, abychom získali další náboženské poznatky. Biblické pravdy jsou okny přímo do jeho srdce. Zčásti nám odhalují jeho charakter. Čím jasněji chápeme pravdy jeho slova, tím lépe a plněji pochopíme hloubku jeho lásky. Falešné nauky zkreslují jeho charakter. Pravda odmaskuje satanovy lži a ukáže, kým ve skutečnosti je. (Příkladem mohou být věčná muka v pekle – jako ukázka toho, co se skrývá v satanově srdci.)
Od té doby, co v nebi vypukl velký spor, se satan snaží pošpinit Boží charakter. Šíří lži o tom, jaký záměr má Bůh se svým stvořením. Ježíš nám svým životem, smrtí i pravdami, jež učil, ukázal, jaký ve skutečnosti je jeho nebeský Otec.
Boží poslední poselství „věčného evangelia“ zahrnuje výzvu poslouchat Boží vůli, protože nastala hodina soudu. Soud ukazuje celému světu Boží spravedlnost a milost. V době, v níž „vládne“ evoluční teorie, vybízí Ježíš svůj lid, aby opět uctíval Stvořitele, ne stvoření. Sobota je skvělou výčitkou omylu Darwinovy evoluce i vytváření představy o Bohu jako o tvrdém a násilném vládci.

Aplikace
Ve Zj 14,6.7.12 si pozorně přečti poselství o oživení a reformaci, které zaznívá v době konce. Co ti tyto verše říkají o Božím charakteru? Co to znamená, že základem tohoto poselství je „věčné evangelium“? Jak můžeš každý den prožívat jistotu, že toto poselství evangelia je určeno právě tobě – přestože se dopouštíš různých chyb? Proč je důležité denně se odvolávat na toto poselství?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6606 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál