Vztah mezi myslí a tělem


Vztah mezi myslí a tělem

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace


22Zlého se chraňte v každé podobě. 23Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. (2Te 5,22–24)

Osobní studium
Starověcí řečtí filozofové věřili, že mezi naším tělem a duší je velký rozdíl (tzv. dualizmus). Písmo říká, že lidská bytost je jednotný celek s tělesným, rozumovým, citovým a duchovním rozměrem. Když něco působí na jednu část tohoto celku, ovlivňuje to všechny ostatní. Tyto části jsou propojené, nedají se oddělit.
U novozákonních věřících byla tělesná, rozumová a citová pohoda úzce spojena s duchovní pohodou. Apoštol Pavel vybízel věřící, aby oslavovali Boha i svým tělem. Věřil, že celé lidstvo bylo draze vykoupeno. Člověk proto nepatří již sám sobě (1K 6,19.20). Pokud se o své tělo budeme dobře starat a osvojíme si zdravý životní styl, přinese nám to o hodně větší užitek než jen delší život. Odrazí se to i v duchovní oblasti a naše činy mohou být oslavou Boha.
Mnoho biblických textů ukazuje na propojení tělesného a duchovního zdraví. Ježíš přišel, aby nám dal život v plnosti – a to v sobě zahrnuje více než jen duchovní rozměr naší osobnosti. (Podívej se na texty v J 10,10 a 1K 10,31.)
Když nás Duch svatý usvědčuje a vybízí nás k růstu, neomezuje se jen na jeden aspekt našeho života. Reformace není jednodimenzionální. Duch svatý chce uvést náš život do úplné shody s Kristovou vůlí, a to v každé oblasti. Pokud některé činy či zvyky v tělesné oblasti nejsou v souladu s Boží vůlí, On nás vybízí, abychom se mu plně podřídili. Satan chce ovládat naši mysl přes naše tělo. Ježíš nám říká, abychom mu odevzdali svou mysl i tělo. Naše tělo je chrámem, není to zábavní podnik. Pokud se budeme řídit podle nebeských principů, můžeme prožívat radostnější, produktivnější a zdravější život.

Aplikace
Co můžeš říci z vlastní zkušenosti o tom, jak je propojena duchovní oblast našeho života s tělesnou?
Jaké rozhodnutí můžeš udělat, aby mezi nimi vládl větší soulad?


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.889 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál