Z otroka se stává syn

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

8Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, 9pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. 10Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, 11který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. 12Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. 13Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, 14avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. (Fm 1,8–14)
7O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu. 8Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede, a aby povzbudil vaše srdce. 9) Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje. (Ko 4,7–9)

Osobní studium
Ve vězení v Římě se Pavel setkal s otrokem, který se jmenoval Onezimus. Tento otrok utekl z Kolos do Říma. Pavel osobně znal Onezimova pána Filemona. List Filemonovi je vlastně prosbou, kterou Pavel adresuje svému příteli, aby mezi ním a jeho otrokem na útěku došlo k obnově vztahu.
Pavlovi záleželo na vztazích. Apoštol věděl, že narušené vztahy jsou brzdou duchovního růstu. Filemon byl představitelem sboru v Kolosách. Pokud by byl vůči Onezimovi zahořklý, nebylo by to příznivé svědectví o jeho křesťanství.
Přečti si List Filemonovi. Jaké důležité principy, které vedou k obnovení vztahů, zde nacházíš? Na první pohled nás může překvapit, že Pavel nevystupuje přímo proti otrokářství. Pavlova strategie však byla efektivnější. Evangelium odstraňuje všechny třídní rozdíly (Ga 3,28). Apoštol poslal Onezima zpět k Filemonovi – již ne jako otroka, ale jako svého syna v Ježíši a Filemonova „milovaného bratra“ v Kristu (Fm 1,16).
Pavel věděl, že otrok, který utekl od svého pána, nemá budoucnost. Kdykoliv ho mohli zatknout. Byl odsouzený k životu v bídě a chudobě. Ale nyní – jako Filemonův bratr v Kristu a ochotný služebník – mohl mít Onezimus dobrou budoucnost. U Filemona měl zajištěnou stravu, bydlení i práci. Obnova narušeného vztahu způsobila v jeho životě dramatickou změnu. Stal se „věrným a milovaným bratrem“ a Pavlovým spolupracovníkem při šíření evangelia (Ko 4,9).

Aplikace
Které principy nám mohou pomoci při řešení napětí, stresujících situací, a dokonce i rozchodů, které prožíváme v našich vztazích?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.2056 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál