Zaslíbení

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

41Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. 43 Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. (Sk 2,41–43)

Osobní studium
Poslání šířit Ježíšovu lásku a pravdu do celého světa muselo být pro malou skupinu učedníků ohromující. Byla to velká výzva a těžká úloha. Určitě si mysleli, že tento úkol nemohou naplnit do konce svého života (tak jak si to myslíme často i my). Podle nejnovějších odhadů bylo v Římském impériu v prvním století přibližně 60 až 70 milionů obyvatel. Podle první kapitoly knihy Skutky apoštolů bylo na začátku asi 120 křesťanů. Na jednoho křesťana tedy připadalo více než půl milionu lidí. Z lidského hlediska nebylo možné Ježíšův příkaz kázat evangelium celému světu splnit.
Výsledky po vylití Ducha svatého o Letnicích – o kterém čteme v 2. kapitole Skutků apoštolů – byly velkolepé. Křesťanská církev nezadržitelně rostla. Desetitisíce lidí prožily obrácení. Poselství o Ježíšově lásce se šířilo i do nejvzdálenějších koutů Římské říše. Okolo roku 110 po Kr. napsal Plinius mladší, císařský legát římské provincie Bithýnie, která se rozprostírala na severním pobřeží současného Turecka, dopis císaři Trajánovi. Plinius píše o tom, jak vyhledával křesťany, soudil je a popravoval. „Mnoho lidí každého věku, všech společenských tříd a obojího pohlaví jsou a budou předvoláni na soudní jednání. Nejen města, ale i vesnice a venkovské oblasti jsou zasaženy infekcí této pověry (křesťanstvím).“ Je to pozoruhodný citát. Ukazuje, že za několik generací proniklo křesťanství téměř do každé vrstvy společnosti dokonce i v této odlehlé provincii.
O devadesát let později, přibližně okolo roku 200 po Kr., napsal Tertullián, římský právník, jenž se stal křesťanem, dopis úředníkům, kteří vystupovali proti křesťanům. Uvádí v něm hrdě, že „téměř všichni občané všech měst jsou křesťané“.
Příběh knihy Skutky apoštolů je příběhem církve, která prožívá oživení a svědčí o svém Pánu. Duchovní oživení vždy vede k horlivé svědecké službě. Vzájemné sdílení je přirozeným následkem změny v životě. Ježíš svým učedníkům řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí“ (Mt 4,19). Čím více budeme následovat Ježíše, tím víc se budeme zajímat o to, jaké jsou jeho priority a plány. Pokud nám příliš nezáleží na tom, zda a jak projevujeme jeho lásku ostatním lidem, může to být i proto, že Ježíše následujeme zpovzdálí – a potřebujeme prožít osobní duchovní oživení.

Aplikace
Jak se učedníkům podařilo roznést evangelium do celého světa – navzdory jejich malému počtu a pronásledování, kterému byli vystaveni? V čem dnes máme vůči prvním učedníkům výhodu? A v čem je naopak naše nevýhoda?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6728 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál