Změněný život

Průvodce studiem Bible na téma Oživení a reformace

28„Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a  na  nás byste chtěli svalit odpovědnost za  jeho krev!“ 29Petr a  apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi. 30Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; 31toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 32My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ (Sk 5,28–32)

Osobní studium
Výsledkem oživení určitě není jen jakýsi neurčitý hřejivý pocit založený na předpokládané blízkosti Ježíše. Oživení se projeví především změnou života. Někdy se bibličtí autoři cítili nesmírně blízko u Ježíše, jindy se však cítili vzdáleni. Někdy si užívali radost z Boží přítomnosti, jindy ji vůbec necítili.
Výsledkem oživení je změněný život. Naše pocity nejsou ovocem oživení, jsou pouze průvodním znakem. Ovocem oživení je poslušnost. To jasně vidíme na životech učedníků po vylití Ducha svatého o Letnicích.
Uvažuj nad tím, jak reagoval Petr před Ježíšovým ukřižováním, po Ježíšově vzkříšení a po vylití Ducha svatého o Letnicích. Čeho sis všiml? Jaká změna nastala u Petra po Ježíšově ukřižování, vzkříšení a po vylití Ducha svatého o Letnicích?
Mt 26,69–74: Petrova reakce před Ježíšovým ukřižováním
J 21,15–19: Petrova reakce po Ježíšově vzkříšení
Sk 5,28–32: Petrova reakce po vylití Ducha svatého o Letnicích
Vylití Ducha svatého o Letnicích způsobilo v Petrově životě dramatickou změnu. Ze slabého, váhavého věřícího se stal vírou naplněný a poslušný učedník. Kdysi byl Petr plný troufalosti a prázdných slibů, nyní bylo jeho nitro naplněno vírou, odvahou a horlivostí pro vydávání svědectví. Petr je příkladem toho, co může udělat Duch svatý v životě kohokoliv, kdo se ve víře a poslušnosti odevzdá a podřídí Pánu.

Aplikace
Co očekáváš od oživení a reformace, o kterých se v naší církvi tolik mluví? Jaké očekávání spojuješ s duchovním oživením?

Zdroj informací

Sobotní škola Církve adventistů sedmého dne.

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2711 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál