Témata: Boží děti

Diskuse


Boží děti

Bible a související témata


Jsme Božími dětmi?
Boží děti z nás činí až duchovní narození. V Bibli, Jan 1,12.13, je psáno: “Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.”

Bůh nám všem nabízí, že se můžeme stát jeho dětmi.
V 1. listu Janově 3,1 čteme: “Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.”

Křesťané patří do Boží rodiny.
Dokládá to Bible, Římanům 8,14–17 (SNC): “Kdo se dá vést Božím Duchem, smí se právem pokládat za Božího syna a dceru. Bůh nám daroval postavení vlastních dětí, které se k němu smějí obracet jako k milujícímu Otci a jimž patří všechno, co patří jemu. Duch svatý nás o tom ujišťuje.”

Vezměme si příklad z dětí.
V evangeliu podle Lukáše 18,16.17 se dozvíme proč: “Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: ‚Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.‘”


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3223 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál