Témata: Daně

Diskuse


Daně

Bible a související témata


Ježíš nám dal placením daní příklad, jak máme být dobrými občany této země.
Když za Petrem přišli výběrčí daně, odpověděl mu, evangelium podle Matouše 17,27: „Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe.“

Ježíš nám radil, abychom platili daně.
Čteme o tom v Bibli, Matouš 22,17–21: „‚Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?‘ Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: ‚Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně!‘ Podali mu denár. On jim řekl: ‚Čí je tento obraz a nápis?‘ Odpověděli: ‚Císařův.‘ Tu jim řekl: ‚Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, co je Boží, dejte Bohu.‘“

Křesťané by měli ochotně platit své daně.
Apoštol Pavel v Bibli, listu Římanům 13,5–7, napsal (SNC): „Proto je nutno vládu respektovat nejen ze strachu před trestem; to je i věc svědomí. Ze stejného důvodu například platíme daně. Stát je vybírá v zájmu veřejného blaha a také výběrčí svým způsobem slouží všem, když plní tento svěřený úkol. Dávejte tedy každému, co mu náleží: Komu daň – tomu daň, komu clo – tomu clo, komu úcta – tomu úcta, komu čest – tomu čest.“

Co říká písmo o dluhu na daních?
Otevřme Bibli, list Římanům 13,7.8: „Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.4249 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál