Témata: Dobrá zpráva

Diskuse


Dobrá zpráva

Bible a související témata


Dobrá zpráva je poselství o Ježíši Kristu.
V Bibli, Římanům 1,1–3 (SNC), je napsáno: “Milí přátelé, jako Kristův služebník posílám všem křesťanům v Římě srdečný pozdrav a přeji vám Boží milost a pokoj. Jak víte, byl jsem pověřen šířením radostné zprávy o Božím Synu Ježíši Kristu, zprávy, kterou z Božího vniknutí předpovídali už proroci. Tělesně je Kristus potomkem Davidovým, ve skutečnosti je však Synem samého Boha…”

Co je míněno touto dobrou zprávou?
Odpověď nalezneme v Markově evangeliu 1,14.15 (SNC): “Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné poselství od Boha: ‚Konečně přišel čas a přiblížilo se Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh vzkazuje!‘”


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3309 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál