Témata: Lenost

Diskuse


Lenost

Bible a související témata


Neustálá lenost by neměla být trpěna.
Říká to Bible v 2. listu Tesalonickým 3,11.12: „Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.“

Křesťanský životní styl by měla charakterizovat tvrdá práce.
V Bibli, 2. Timoteovi 2,15, čteme: „Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.“

Líní lidé nejsou úspěšní.
Věděli to lidé již ve starozákonní době, proto Bible v Přísloví 10,4.5 (SNC) říká: „Líná ruka vede k chudobě, kdežto ruka pilného vytváří bohatství. Moudře jedná ten, kdo v létě shromažďuje zásoby, ostudný je ten, kdo žně prospí.“

Líní lidé nemají dobrý úsudek.
I to najdeme v Bibli, Přísloví 26,13–16: „Lenoch se vymlouvá: ‚Na ulici je lev! Na náměstí je lvice!‘ Jako se dveře otáčejí na svých pantech, tak se lenoch obrací na své posteli. Lenoch vztáhne ruku k míse, ale je mu už zatěžko podat jídlo k ústům. Lenoch si připadá moudřejší než sedm zkušených, kteří moudře mluví a odpovídají.“

Opravdové poučení pro líné objevíme v přirozenosti mravence.
Podívejme se do Bible, Přísloví 6,6–11: „Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2378 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál