Témata: Mysl

Diskuse


Mysl

Bible a související témata


Vztah s Bohem mění způsob našeho myšlení.
Bible, Římanům 12,2, nám radí: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Jako křesťané bychom měli mít myšlenky podobné Kristu.
Je to uvedeno v Bibli, 1. Korintským 2,15.16 (SNC): „Kdo je však proniknut Božím Duchem, dovede ke všemu zaujmout jasný postoj a nemusí se ohlížet, co tomu řeknou lidé; vždyť nikdo z nich nestojí ve svém poznání nad Bohem. Naše myšlenky pak vycházejí ze stejného zdroje jako myšlenky Kristovy.“

Křesťanské myšlení odráží Kristův postoj.
V Bibli, Filipským 2,5, je psáno: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.“

Křesťanská mysl by měla přemýšlet o dobru.
Bible nás to učí v Listu Filipským 4,8: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1927 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál