Témata: Násilí

Diskuse


Násilí

Bible a související témata


Násilí může být nakažlivé.
V Bibli, Přísloví 16,29, je psáno: „Násilník svého bližního láká a svádí ho na nedobrou cestu.“

Nevěrníci mají sklony k násilí.
Čteme o tom v Bibli, Přísloví 13,2 (SNC): „Z dobrého ovoce svých rtů se sklízí dobrá úroda, kdežto proradný člověk vyvolává násilí.“

Nenapodobuj násilníky.
Moudrá kniha Přísloví 3,31 radí: „Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol.“

Ti, kdo způsobují násilí, budou také násilím trpět.
V Bibli se Ježíš obrací k učedníkovi, který jej chtěl mečem bránit před zatčením, Matouš 26,52: „Ježíš mu řekl: ‚Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.‘“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2361 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál