Témata: Následky

Diskuse


Následky

Bible a související témata


Smrt je následkem hříchu.
Je to doloženo v Bibli, Římanům 6,23: „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Lidé sklízejí následky svých činů.
Poukazuje na to Bible, Galatským 6,7.8: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.“

Bude s tebou zacházeno stejným způsobem, jakým ty zacházíš s druhými.
Bible o tom hovoří v Matoušově evangeliu 7,1.2: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1263 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál