Témata: Pití

Diskuse


Pití

Bible a související témata


Pití může mít vážné následky.
Bible se o tom mnohokrát zmiňuje, např. v Přísloví 23,29.30: “Komu zbude ‚Ach‘ a komu ‚Běda‘? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu zkalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj.”

Bible nabízí alternativu, která je mocnější než pití.
V Efezským 5,18.19 čteme: “A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.”


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.103 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál