Témata: Podřízenost

Diskuse


Podřízenost

Bible a související témata


Podřízenost Kristovu panování je v křesťanství nezbytná.
V Bibli, evangelium podle Lukáše 14,27, čteme Ježíšova slova: „Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.“

Podřízenost je klíčem k harmonii v křesťanských manželstvích.
Podle Bible máme být poddáni jeden druhému, a tím sloužit Bohu, 1. Korintským 11,3: „Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.“

Biblická podřízenost je znamením rovnoprávnosti, ne nerovnoprávnosti; je založena na lásce a znamená, že se svobodně rozhodneme klást práva druhých před práva svá.
Bible nás v listu Efezským 5,21 vybízí: „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2968 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál