Témata: Prostituce

Diskuse


Prostituce

Bible a související témata


V Bibli je pro prostitutky zvláštní příměr.
Přísloví 9,13–18: „Paní Hloupost je halasná, prostoduchá, vůbec nic nezná. Sedá u vchodu do svého domu, na křesle na městských výšinách, a volá na mimojdoucí, kteří jdou po přímých stezkách: ‚Kdo je prostoduchý, ať odbočí sem!‘ Toho, kdo nemá rozum, zve: ‚Kradená voda je sladká a pokoutný chléb blaží.‘ Ale on neví, že je tam říše stínů a že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala.“

Bůh zakazuje poměr s prostitutkami.
Bible na to upozorňuje vícekrát, např. v Přísloví 5,3–14: „Ze rtů cizí ženy sice kape med, a její jazyk je hladší než olej, nakonec je však hořká jako pelyněk, ostrá jak dvojsečný meč. Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí. Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam. Proto, synové, poslyšte mě, neodvracejte se od výroků mých úst. Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu, ať nevydáš svou důstojnost jiným, ukrutníkovi svá léta, ať se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení dům cizí. Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo zchátrá. Řekneš: ‚Jak jsem mohl nenávidět napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání? Svoje vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým učitelům. Málem bych byl propadl nejhoršímu uprostřed shromáždění a pospolitosti.‘“

Bůh si přeje abychom zůstali sexuálně čistí.
Je to vyjádřeno v Bibli, 1 Tesalonickým 4,3 (SNC): „Bůh vás chce mít bezúhonné a čisté, neposkvrněné smilstvem; držte proto své tělo v kázni a nepropadejte vášnivosti jako pohané, kteří neznají Boha.“ Jednoznačný příkaz je také v Desateru, Exodus 20,14: „Nesesmilníš.“

Bůh nabízí prostitutkám přijetí, odpuštění a spasení.
V evangeliu podle Matouše 21,31.32 (SNC) Ježíš říká: „Podvodníci a prostitutky vás předbíhají do Božího království. Jan Křtitel vám ukázal cestu k pokání; vy jste na něj nedali, ale tihle lidé ano. Ani to vás nezahanbilo a stejně jste neposlechli.“

Bůh zahrnuje prostitutku Rachab mezi spasené.
Dočteme se o tom v Bibli, Židům 11,31: „Nevěstka Rachab věřila, a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími.“


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.1628 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál